Goede doel

Als Goede Doel ondersteunden we in 2018 graag de Stichting Messi.

Stichting MESSI zet zich in om kind en gezin te ondersteunen en de juiste kant op te manoeuvreren zodat er een leefbare situatie ontstaat waarbij we eventuele negatieve invloeden en gebeurtenissen kunnen beperken en hopelijk zelfs kunnen voorkomen.

De focus van de Stichting Messi richt zich op kinderen die door welke reden dan ook in hun thuissituatie niet de gewenste waardering en aandacht voor hun goede gedrag krijgen. Het is inmiddels bewezen dat juist deze doelgroep bij een gemis van de juiste dosis aan positieve aandacht vrij snel vatbaar kunnen worden voor het afdwingen van negatieve aandacht en dat kan enorme schade veroorzaken aan de toekomst van het kind en ook aan de samenleving.
Denk aan een effectieve aanpak van allerhande maatschappelijke problemen, de unieke beloningen als middel voor moeilijk bereikbare doelgroepen, het verbeteren van de leefbaarheid en mentaliteit in onze maatschappij.
De samenleving heeft dus veel profijt van dit middel, want hoe meer we de komende generatie kunnen motiveren om op een maatschappelijk verantwoordelijke manier hun leven te leiden en zodanig de kans van het nemen van “het verkeerde pad” kunnen vermijden, hoe meer we de kans vergroten dat die huidige generatie zal slagen in hun sociale en maatschappelijke wereld. Een unieke beloning kan een onuitwisbare indruk op een kind maken.

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Messi

 
In de afgelopen jaren heeft Rotary on Wheels een flinke financiële bijdrage kunnen geven.
We noemen daarbij:

– de stichting Paardrijden voor gehandicapten;
– het verzorgingstehuis Dennenrust;
– de Zorgboerderij “De Willemshoeve”;
– Jongerentheaterschool “Open Venster”;
– de Voedselbank Neder-Veluwe;
– Tutorhuis voor Rwandese weeskinderen;
– het King David Schoolfonds;
– Dierenambulance West Veluwe;
– Inloopcentrum Markt 17;
– Stichting KOZON;
– MedischeKostenFonds voor KingDavidSchoolfonds;
– Wageningen Zoemt.
– Stichting Messi

Zij hebben daardoor enkele langgekoesterde wensen in vervulling kunnen laten gaan. De vele vrijwilligers van Rotary on Wheels doen er alles aan om de tourtocht ook dit jaar weer tot een succes te maken. Uw bijdrage draagt daar zeker aan bij.